HOE HERKEN JE WESPEN ?


Er is veel verwarring onder de mensen over wespen en aanverwante familieleden.


Wespen mogen verdelgd worden , aangezien zij voor behoorlijk wat overlast kunnen zorgen.

Hommels en bijen zijn beschermde diersoorten en mogen bijgevolg NIET verdelgd worden !


Hieronder vind je alvast een overzicht met kenmerken van onze gevleugelde vriendjes.

GEVLEUGELD OVERZICHT


Hier vind je de insecten terug die in onze contreien voorkomen


WESP


Bouw:                       Slanke wespentaille

Kleur:                        Geel - Zwart

Beharing:                 Nauwelijks behaard

Steekgedrag:          Indien bedreigd 

                                   (Snel)

Verdelging:              JA


EUROPESE HOORNAAR


Bouw:                       2 X zo groot als wesp

Kleur:                        Rood-Bruin-Geel

Beharing:                 Nauwelijks behaard

Steekgedrag:          Indien bedreigd 

                                   (Snel)

Verdelging:              JA


BIJ


Bouw:                       Slanke gebouwd

Kleur:                        Bruin-Zwart-rossig

Beharing:                 Licht behaard

Steekgedrag:          Indien bedreigd 

                                   (zelden)

Verdelging:              NEEN


AZIATISCHE HOORNAAR


Bouw:                Iets kleiner dan Europese

Kleur:                 Zwart met gelig achterlijf

Beharing:                 Donzig borststuk

Steekgedrag:          Indien bedreigd 

                                   (Snel)

Verdelging:              JA


HOMMEL


Bouw:                Fors gebouwd

Kleur:                Zwart + gekleurde banden

Beharing:          Sterk behaard, donzig

Steekgedrag:          Indien bedreigd 

                                   (Zéér zelden)

Verdelging:              NEEN